logo  

 

Formació

La participació infantil en el marc de les polítiques d’infància a Catalunya

Seminari que s’adreça a càrrecs electes, personal tècnic, entitats i professionals vinculats a l’àmbit de la infància i l’adolescència. La formació aporta coneixements específics i facilita l’intercanvi d’experiències a l’entorn de les polítiques d’infància i la participació social dels infants i adolescents. Al seminari s’analitzen els textos legals de referència respecte la participació infantil, es presenten experiències i bones pràctiques que es desenvolupen per garantir el dret de l’infant a ser escoltat i es facilita l’intercanvi de coneixements i l’establiment de xarxes entre els agents que es dediquen a la infància al món local.

Els objectius de la formació són:

  • Analitzar les polítiques d’infància a Catalunya.
  • Donar a conèixer el marc legal de la infància a Catalunya, en especial la Llei dels drets i les oportunitats dels infants i adolescents.
  • Conèixer, analitzar i intercanviar experiències en relació a la participació infantil a diferents àmbits.
  • Reflexionar respecte els diferents models i eines per a la participació social dels infants i adolescents.
  • Reflexionar a l’entorn de la necessitat d’un canvi de perspectiva de les polítiques locals d’infància.

La mediació com a eina del dret de participació

La llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència de Catalunya aprovada el maig de 2010 suposa el reconeixement de l’infant com a subjecte de drets, desenvolupant l’article 12 de la Convenció, que estableix el dret del infant a ser escoltat i tingut en compte en totes les qüestions que li afectin. Prèviament, amb data 18 d’agost de 2009 va entrar en vigor la llei del 22 de juliol de 2009 sobre mediació a l’àmbit del dret privat. S’obre així un debat sobre la necessitat que l’infant/adolescent sigui escoltat en els processos de mediació familiar i escolar i que sigui tingut en compte segons el seu grau de maduresa.

El seminari ‘La mediació com a eina del dret de participació’ s’adreça a personal tècnic d’ens locals, estudiants, membres d’entitats i professionals vinculats a l’àmbit de la infància i l’adolescència i la mediació.  Al seminari s’analitzen texts legals de referència respecte la participació infantil, les mediacions en l’àmbit familiar i de lleure; es presenten experiències i bones pràctiques que desenvolupen el dret de l’infant a ser escoltat, i en general s’estableixen les referències deontològiques, pràctiques i socials per arribar a generar un dispositiu que reculli la paraula de l’infant.

Els objectius de la formació són:

  • Donar a conèixer el marc legal de la mediació amb infants.
  • Reflexionar sobre la metodologia que cal aplicar.
  • Reflexionar respecte els diferents models i eines a propòsit de l’escolta de l’infant.
  • Analitzar les polítiques realitzades fins ara en favor de la participació dels infants a la mediació.
  • Preguntar-nos si podem trobar una fórmula renovadora per escoltar als infants en els processos de mediació. Cercar fórmules renovadores per escoltar/recollir la paraula de l’infant. Límits, redefinició de rols i funcions.

Altres formacions

  txt