logo  

 

Presentació

De 0a18.net és una publicació digital de l’Associació Diomira centrada en l’àmbit de la infància i l’adolescència, amb l’objectiu principal de contribuir a la difusió i compliment dels drets recollits a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant.

Els objectius d’aquest espai són els següents:

  • Promoure i sensibilitzar la ciutadania envers els drets recollits a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant.

  • Esdevenir un espai per a la difusió, el debat i la reflexió entorn les polítiques i les accions adreçades als infants i els adolescents.

  • Difondre accions, projectes i iniciatives que fomentin els drets dels infants i adolescents i la seva participació en la vida pública.

  • Donar a conèixer i Impulsar bones pràctiques que promoguin els valors, en especial els relacionats amb el diàleg intercultural, el respecte mutu i la solidaritat, així com la participació social dels infants i adolescents.

  • Oferir un espai de participació directa per als infants i els adolescents on puguin expressar les seves opinions i inquietuds.

De0a18.net s’adreça als infants i adolescents, als professionals que treballen a l’entorn de la infància i l’adolescència, a responsables tècnics, polítics i associatius especialitzats en aquest àmbit i a la ciutadania en general sensibilitzada amb els drets dels infants.

La web s’estructura a partir de diferents espais, on tenen cabuda publicacions, temes d’interès i documentació rellevant en l’àmbit de la infància i l’adolescència, elaborada per un equip de professionals especialitzats en aquest sector.

 

  txt