logo  

 

Protagonistes, ja!

Protagonistes, ja! és una publicació en format paper que edita l’Associació Diomira des de l’any 2000. El principal objectiu de la revista és difondre i fomentar els drets de la infància recollits a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant de 1989, en especial els drets de participació que han de conduir al reconeixement de la ciutadania plena d’aquest sector.

Sota el paraigües dels drets, la infància i adolescència es tracten a la publicació de forma integral i transversal, i per tant Protagonistes, ja! resulta d’interès per als diferents agents que intervenen en aquest sector des de múltiples perspectives: àmbit educatiu, serveis socials, món del lleure o família.

Protagonistes, ja! és un instrument al servei de professionals i responsables tècnics, associatius i polítics que intervenen a l’entorn de la infància i l’adolescència, tant des del punt de vista de la informació, com des de la vessant d'anàlisi, estudi i recerca d’accions i polítiques en aquest àmbit. Així mateix, vol ser una plataforma de difusió d’iniciatives i bones pràctiques d’entitats, administracions i institucions a l’entorn d’aquest sector.

En aquesta línia, la revista Protagonistes, Ja! promou el debat i la reflexió sobre la situació dels drets dels infants i dels adolescents, difon iniciatives en favor d’aquests drets, crea estat d’opinió, dóna elements als professionals i experts per contribuir al compliment dels drets, contribueix a la sensibilització social envers els drets dels infants i promou el treball transversal i en xarxa sota una consideració global i integral de la infància.

La revista s’adreça principalment a tècnics i polítics responsables de les àrees de Benestar Social, Educació i d’Infància i Adolescència de les administracions catalanes, a les associacions i entitats que treballen en aquest sector, als centres educatius, a les entitats d’educació en el lleure, a les famílies i a la ciutadania en general interessada en aquest tema.

 

  txt