logo  

 

Temes d’interès

 

Inauguració de l’exposició 'Una mirada a Gavà'

El passat divendres, 6 de juny, es va inaugurar l’exposició 'Una mirada a Gavà', projecte de fotoreportatges que els alumnes de 4rt d’ESO de l’escola Sagrat Cor van realitzar dins del Clic del barri, impulsat per l’Escola Traç.

L’exposició consta de 13 fotografies on els alumnes havien de mostrar la seva visió del seu entorn més proper i reflexionar sobre ells mateixos i la societat  a partir de les diverses categories que s’oferien: Esport, Drogues, Mirades, Pobresa, Assetjament i Art Urbà. El programa va ser acollit pels infants amb moltes ganes i ha estat una manera per a que els nens aprenguin a mirar el barri de forma diferent.
 
A l’acte d’inauguració, que s’emmarca dins del projecte dels Drets Humans que l’Ajuntament de Gavà ofereix a les escoles, va assistir la tinent alcalde d’Igualtat i Ciutadania,  Emma Blanco, que ha manifestat el recolzament a que l’exposició es pugui mostrar en la desena edició del  Festival Internacional de Cinema  Drets Humans GavaMón que tindrà lloc a l’octubre.

Per a veure el vídeo que ha realitzat l’Escola Traç amb el recull de les fotografies, entreu en aquest enllaç

 

Programa Delegats i Delegades en 3D

La Direcció General de Joventut impulsa el programa Delegats i Delegades en 3D per al curs 2014-2015.

El Programa va dirigit a l’alumnat i professorat dels instituts d’educació secundària i permet ser una eina que serveixi per educar als joves a ser ciutadans crítics i compromesos amb el seu entorn. A partir de la figura del delegat/da i amb el suport del tutor/a es portarà a terme un projecte que implicarà la organització, assumir tasques i prendre decisions de forma conjunta al llarg del curs.

El programa Delegats i Delegades en 3D té com a objectius potenciar la tasca del delegat com a interlocutor i dinamitzador de l’aula, millorar la qualitat de participació del centre, fomentar el rol dels alumnes en la presa de decisions sobre els temes que li afecten i millorar les competències de l’alumnat i professorat per organitzar-se i treballar de manera dinàmica i participativa.

Per a la realització del Programa comptarà amb l’assessorament d’experts en el foment de la participació i la novetat d’aquest any és la creació d’una aplicació en línia que disposarà de material pedagògic necessari per a dur a terme el programa i esdevindrà en un espai d’interacció entre els participants.

El formulari d’inscripcions s’obrirà l’1 fins al 23 de setembre de 2014.

 

S’aprova la creació de les taules d’infància per impulsar, coordinar i promoure polítiques d’aquest àmbit

El Decret recull la creació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i les taules territorials i alhora promou la constitució de taules locals d’infància

El Govern ha aprovat el Decret de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i les taules territorials i locals d’infància. Aquests òrgans col·legiats es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori mitjançant la participació de les administracions i les institucions implicades. Amb aquest Decret el Govern dóna compliment a l’article 26 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que ordena establir l’abast territorial, la composició i el funcionament de les taules d’infància. 

Aquests òrgans facilitaran la coordinació de les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència, i també la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament. Alhora serviran per desplegar els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència i promouran i coordinaran la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals. Les taules d’infància garantiran també la coordinació de tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa. 

El Decret suposa l’ordenació de tots aquells espais, comissions i xarxes que, amb funcions diferents i amb una extensió territorial diversa, s’han creat en els darrers anys. 


Taula Nacional de la Infància a Catalunya

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya, adscrita a Benestar Social i Família, comptarà amb representants dels diversos departament de la Generalitat, de les entitats municipalistes més representatives, de les diputacions, de les taules territorials d’infància, així com de l’Observatori dels Drets de la Infància, entre d’altres. 


Les funcions principals d’aquest òrgan són:

  • Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant anualment els objectius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
  • Coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.
  • Promocionar i coordinar, en l’àmbit territorial corresponent, la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals.
  • Coordinar tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, els serveis socials, la seguretat, el treball, la justícia, la joventut i les dones, quan l’exercici de les competències respectives afecti la infància i l’adolescència del territori.
  • Constituir i liderar les taules territorials d’infància i promoure les taules locals d’infància.
  • Elevar propostes d’iniciatives o polítiques d’infància o adolescència als departaments afectats.
  • Elaborar estudis, informes i recomanacions sobre els diferents programes, actuacions i normativa dels diversos departaments i ens locals en relació amb la infància i l’adolescència.

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’estructurarà arreu del país en taules territorials, que s’encarregaran de desenvolupar les directrius que estableixi.


Taules locals d’infància


El Decret recull també la necessitat de promoure la constitució de taules locals d’infància a fi de coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l’adolescència.

Les taules locals han de permetre coordinar aquells casos individuals que requereixin una visió global i en els quals estiguin implicats diversos serveis; estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions coordinades; informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en l’àmbit local, sobre propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana, així com traslladar-li les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s’han pogut resoldre en l’àmbit local respectiu.

 

Nou Pacte per a la Infància a Catalunya

El Pacte per a la Infància a Catalunya, impulsat pel Govern, està orientat a promoure polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a aquests ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu futur.

Més de setanta entitats, agents socials i econòmics, institucions i partits polítics catalans van firmar el divendres passat el Pacte per a la Infància a Catalunya, un document que s’impulsa amb l’objectiu de situar la infància i la adolescència en el centre de les polítiques del país. L’acte de signatura, presidit el passat 19 de juliol pel president de la Generalitat, Artur Mas, va tenir lloc al Palau de la Generalitat, després que s’arribés a un acord que ha comptat amb “un gran consens”.

La consellera de Benestar i Família, Neus Munté ha assegurat que el Pacte per a la Infància a Catalunya “respon a una demanda de la societat en el sentit de donar més visibilitat a la infància i l’adolescència”, per tal que “les polítiques que els afecten vagin més enllà, perquè és una qüestió fonamental de país”.

En el decurs de l’acte van intervenir també sis infants d’Unicef Catalunya que han llegit alguns dels fragments del Pacte signat.

 

Nou vídeo de la TIAC sobre l'Associació de Mestres Rosa Sensat

Un cop més la Taula per la Infància i la Adolescència de Catalunya vol donar a conèixer les associacions que la componen a través de petits documentals sobre cadascuna d'elles. En aquesta ocasió ens presenten l'associació de Mestres Rosa Sensat.

Fes Click aquí per veure el vídeo.

  txt